Екипът

Аналитикс България АД е основана през 2012 г. от финансови и ИТ специалисти с богат опит в преструктурирането на големи компании от финансовия сектор за подобряване на печалбата и пазарния дял и редуциране на риска в различни отрасли.
Познанията на нашия екип се основават на повече от 50 години опит в рамките на водещи застрахователни компании, банки и водещи световни ИТ компании.
Нашите служители са високообразовани и мотивирани специалисти, за които водещи са доверието, коректността и професионализма във всички клиентски взаимоотношения.