Аналитикс за Вашия бизнес

Аналитикс България АД предоставя интегрирана среда за моделиране на данни за банки, застрахователни компании, телекомуникационни компании за извършване на прогнозиране, оптимизация, симулация, и експериментален дизайн с клиентски данни. От динамична визуализация на моделирането, внедряване на прогнозен модел и оптимизиране на процесите Аналитикс АД предоставя набор от техники и процедури за събиране, класификация, анализ и интерпретация на данни, за да разкрие модели, аномалии, ключови променливи и взаимоотношения, подпомагащи взимането на бизнес решения.
По този начин Аналитикс България АД помага на своите клиенти да постигат растеж, да подобряват рентабилността си, да увеличават пазарния си дял, да управляват оперативния си риск и да добавят стойност за акционерите си, като се вземат предвид рисковете и динамиката на български и европейски икономики.