За банки

Customer Analytics for Banking превръща суровите данни в практически познания, които можете да използвате, за да управлявате интелигентно продажбите и маркетинговата стратегия и да запазите клиентите. Customer Analytics for Banking позволява на бизнес потребителите да анализират поведението на клиентите, скрити в големи обеми на данни, събирани от години. След това можете да използвате тази информация, за да отговорите на критични бизнес въпроси, търсейки вероятността клиентите да имат нужда от нов банков продукт или вероятността клиентът да напусне банката и да се премести при конкурент.

Ползи от използването на Customer Analytics for Banking

 • разкриване на нови възможности за продажби, както и увеличаване на дела на портфейла; идентифициране на потенциалните перспективи cross-sell/up-sell
 • използването на прогностични анализи, прогнозиращи поведението на клиентите
 • предвиждане поведението на клиентите въз основа на подробни анализи
 • изготвяне на клъстерен анализ и извличане на основните фактори, които влияят за задържане на клиентите
 • намаляване на разходите за маркетинг чрез индивидуален подход към целевите клиенти, използвайки предсказващи аналитични техники, базирани на демографски, географски и поведенчески данни в цялата организация
 • логически и физически модели на данни
 • всеобхватен подход, лесен за използване, отчитане и бизнес разузнаване
 • уеб базиран, интерактивен интерфейс за отчитане, даващ възможност на бизнес потребителите да определят и управляват собствените си доклади
 • „reporting“ на всички нива на потребителите в множество BI интерфейси
 • динамични бизнес инструменти за визуализация позволяват интерактивно проучване на данни, визуални заявки и други.
 • възможности за достъп до данни, отчитане и анализ достъпни директно от Microsoft Office, включително Word, Excel и PowerPoint
 • извличане на данни и предсказуемо моделиране