За застрахователи

Разкриване на застрахователни измами и превенция

Разходите на застрахователните компании свързани със застрахователни измами и превенция се очаква да нарастват, тъй като опортюнистичните и професионалните застрахователни измами продължават да ръстат. Смята се, че повече от 10% от всички застрахователни искове са фалшиви, но застрахователите често приемат разходите свързани със застрахователните измами като разходи за правене на бизнес. Ето защо Аналитикс България АД разработи цялостно решение за предотвратяване, разкриване и управление на измами в различните линии на бизнеса в рамките на застрахователите днес.

Внедряване на бизнес аналитичност като допълнение на съществуващите бизнес правила, обхващащи процеса “разкриване на застрахователни измами и превенция” в застрахователната компания.

Установяване на измамна дейност:

 • обработване на всички щети (а не само случайна извадка) чрез правила и аналитични модели в реално време или в обработка “batch”.
 • използване на персонализирани методи за откриване на аномалии, за откриване на неизвестни досега схеми
 • установяване на свързаните лица и/или престъпни групи, които могат да помогнат да се спрат по-големи загуби
 • анализ на взаимовръзки и свързани лица

Предотвратяване на измами и загуби преди изплащане на щетите.

Откриване на измами при обработка на щети чрез откриване на аномалии.
Прилагане на модел на риска и устойностяване на рейтингови модели, за задаване на приоритет на разследване.
Внедряване на аналитични модели в работния процес, което позволява достъп в реално време до информация.

Консолидиран изглед на риска от измами.

 • идентифициране на cross-brand/product измами, анализирайки клиентски молби и политики за всички линии на бизнеса.
 • непрекъснато подобряване моделите и адаптирането на системата при необходимост за справяне с нови тенденции в измамите
 • подобряване на конкурентната позиция
 • насочване на измамниците към други застрахователи с по-малко ефективни методи за откриване на измами
 • по-добро съответствие с регулаторни изисквания
 • покриване на изискванията за вътрешен контрол и редуциране на оперативния риск

Характеристики на продукта:

 • консолидира исторически данни за анализ на щетите
 • включва инструменти за качество на данните, които могат дадоведат до намаляване или отстраняване на несъответствия в данните
 • поддържа интеграция с приложения на трети страни
 • скоринг на щетите, съчетаващо бизнес правила, откриване на аномалии и напреднали аналитични техники
 • изчислява оценки на риска, въз основа на специфичните характеристики на дейността
 • устяновяване на степента на приоритет на резултатите, скоринг и автоматично им възлагане на съответните членове на екипа, въз основа на установените вътрешни правила и изисквания