За телекомуникационни доставчици

Телекомуникационните компании са в непрекъсната борба за подобряване на обслужването на клиентите. Конкуренцията, наситената клиентска база и безпрецедентното търсене на телекомуникационни услуги гарантират успех на онези компании, които използват модерни бизнес аналитикс техники за извличане на данни за поведението на клиентите с цел подобряване на обслужването им и увеличаване на средния приход от потребител (ARPU).

Увеличване на средния приход от потребител (ARPU)

С бързото развитие на мобилните устройства и приложенията за тях, новите планове, интернет и широколентов достъп днешните абонати са претоварени с оферти. Телекомуникационните доставчици е необходимо да създават по-целенасочени клиентски сегменти, да анализират поведението на абонатите си и да оптимизират офертите си.

Как да се постигне това?

  • създаване на целенасочени аналитични модели на клиентите за кръстосани продажби, както и продажби въз основа на „predictive analytics“, прогнозиращи поведението на клиентите и рентабилността
  • прилагане на кампании, които да умножат ARPU чрез стратегическо управление на многоканални кампании и оптимизиране на микса на оферти, клиенти и канали

Предотвратяване на загубата на печеливши клиенти

На силно наситения пазар на телекомуникации придобиването на нови клиенти е от изключителна важност. Това прави задържането на текущите клиенти критично, тъй като намалява разходите, изгражда лоялност и увеличава приходите. За да запазят печелившите си клиенти, доставчиците на комуникационни услуги трябва да идентифицират кои са клиентите с потенциал и кои са тези, които е вероятно да напуснат, както и кои са факторите, които ги карат да напуснат. Разработването и прилагането на целенасочени кампании за задържане е от изключително значение.

Как да се постигне това?

  • приоритизиране, прогнозиране и предотвратяване на проблемите на клиентите чрез анализиране на проблемни заявки в контактния център, разкриване на тенденции, основните причини и тяхното въздействие
  • измерване на рентабилността на клиенти, продукти и услуги
  • прилагане на задържащи кампании, които имат оптималната комбинация от оферта, клиенти и канал