Modern business concept

Бизнес Аналитикс

Business analytics (BA) е интерактивно и методологично изследване на данните на компаниите с фокус върху статистическия анализ.  Business analytics е приложим в компаниите, които взимат критичните си бизнес решения на база на анализ на данните си.

<iframe src=”//www.youtube.com/embed/9JGV2RkydM0?showinfo=0″ width=”400″ height=”225″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>

Business analytics (BA) се използва за извличане на анализи, взаимовръзки, прогнози, които информират бизнес решенията и се използват за автоматизиране и оптимизиране на бизнес процесите. Бизнес данните са корпоративен актив на всяка компания и източник на конкурентно предимство.

Успешният бизнес анализ на данни зависи от качеството на данните, от компетентните анализатори, разбиращи бизнеса на клиента, от познаването на технологиите за анализ на данни и от ангажираността на клиента към успешното реализиране на проекта.