Приложения

??????????????????

Примери за приложение на BA:

  • анализ, насочен към откриване на нови (скрити) взаимовръзки и повтаряемост на данните (data mining)
  • анализ, даващ отговор, защо определен резултат е получен (statistical analysis, quantitative analysis)
  • анализ, тестващ предишни бизнес решения (A/B testing, multivariate testing)
  • ализ, даващ прогнози за бъдещи бизнес резултати (predictive modeling, predictive analytics)

Когато бизнес целта на анализа е определена, се селектира аналитична методология и се извличат данни често от различни вътрешни и външни източници. Извличането на данни включва една или повече бизнес системи, изчистване на данните (data cleansing) и интегрирането им в хранилище на данни (data warehouse).  Бизнес анализът се извършва с малка извадка от случайно подбрани данни. Аналитичните средства варират от електронни таблици със статистически функции до комплексен анализ, включващ моделиране на данни за извличане на прогнози (predictive modeling, cross sell modeling).